var jipiaoSale=[{"date":"2017-08-04","from":"\u6df1\u5733","to":"\u9752\u5c9b","rate":"6.2","price":"1230","url":"http:\/\/jipiao.travel.sina.com.cn\/shenzhen-qingdao.html"},{"date":"2017-08-04","from":"\u6c88\u9633","to":"\u4e09\u4e9a","rate":"4.0","price":"1240","url":"http:\/\/jipiao.travel.sina.com.cn\/shenyang-sanya.html"},{"date":"2017-08-04","from":"\u5317\u4eac","to":"\u5e7f\u5dde","rate":"7.0","price":"1340","url":"http:\/\/jipiao.travel.sina.com.cn\/beijing-guangzhou.html"},{"date":"2017-08-04","from":"\u4e0a\u6d77","to":"\u664b\u6c5f","rate":"3.9","price":"360","url":"http:\/\/jipiao.travel.sina.com.cn\/shanghai-jinjiang.html"}]