var jipiaoSale=[{"date":"2018-08-04","from":"\u6c88\u9633","to":"\u4e0a\u6d77","rate":"4.0","price":"560","url":"http:\/\/jipiao.travel.sina.com.cn\/shenyang-shanghai.html"},{"date":"2018-08-04","from":"\u6606\u660e","to":"\u6c88\u9633","rate":"4.0","price":"1100","url":"http:\/\/jipiao.travel.sina.com.cn\/kunming-shenyang.html"},{"date":"2018-08-04","from":"\u5e7f\u5dde","to":"\u9752\u5c9b","rate":"5.1","price":"930","url":"http:\/\/jipiao.travel.sina.com.cn\/guangzhou-qingdao.html"},{"date":"2018-08-04","from":"\u4e0a\u6d77","to":"\u897f\u5b89","rate":"5.0","price":"700","url":"http:\/\/jipiao.travel.sina.com.cn\/shanghai-xian.html"}]